Mayumi Iizuka

Born in January 3rd, 1977

From Tokyo, Japan

Mayumi Iizuka Biography

Mayumi Iizuka is a Japanese voice actress.

Mayumi Iizuka Filmography