• Sara  Ramirez

    Sara Ramirez Filmography

    Born on August 31st, 1975

    From Mazatlan, Mexico