Yelena Majorova

Born in May 30th, 1958

From Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalinskaya Oblast, RSFSR, USSR