A Borrowed Life Poster

Release Date: 1994

Not Yet Rated|2 hr 45 min

Plot Summary
A Taiwanese writer remembers growing up in the conflict-filled home of a difficult father.

Cast: Tsai Chen-Nan, Tsai Chou-Fong, Fu Jun, Peng Wan-Chun, Chang Li-Shu, Chen Mu-Yi

Director: Wu Nien-jen

Genres: Drama