Full Cast & Crew

cast
crew
 • Tomoko Mariya
  Tomoko Mariya as Harumi Minagawa
 • Hideko Hara
  Hideko Hara as Kayako
 • Hyunri
  Hyunri as Mami Nitadori
 • Go Jibiki
  Go Jibiki as Tetsuya
 • Akio Kaneda
  Akio Kaneda as Hironori
 • Nana Natsume
  Nana Natsume as Saeko
 • Yugo Saso
  Yugo Saso as Nameri
 • Soko Wasa
  Soko Wasa as Yujin