A Long and Happy Life Poster

Release Date: 2013

Not Yet Rated|1 hr 17 min

Plot Summary
Sasha and his workers reject state payoffs to sell land.

Cast: Aleksandr Yatsenko, Gleb Puskepalis, Anna Kotova, Vladimir Korobeynikov, Sergey Nasedkin, Evgeniy Sytyy, Inna Sterligova, Aleksandr Alyabev

Director: Boris Khlebnikov

Genres: Drama