All About Women Poster

Release Date: 2008

DVD Release Date: September 22nd, 2009

Not Yet Rated|1 hr 59 min

Plot Summary
A doctor (Zhou Xun), a beautiful executive (Kitty Zhang) and a rock singer (Kwai Lun-mei) search for love in Beijing.

Cast: Xun Zhou, Lun-Mei Guey, Yuqi Zhang, Stephen Fung, Alex Fong Chung-Sun, Eddie Peng, Gofrey Kao, Shen Chang

Director: Hark Tsui

Genres: Romantic comedy