• Bandits vs. Samurai Squadron (1978)

Bandits vs. Samurai Squadron

Release Date: 1978

DVD Release Date: June 24th, 2008

Not Yet Rated |2 hr 43 min

Plot Summary

A thief (Tatsuya Nakadai) uses con games and robberies to finance a plot for revenge.

Cast: Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Shogoro Ichikawa, Takashi Yamaguchi, Koshiro Matsumoto, Tetsurô Tanba, Keiko Matsuzaka

Director: Hideo Gosha

Genres: Action