Bandits vs. Samurai Squadron Poster

Release Date: 1978

DVD Release Date: June 24th, 2008

Not Yet Rated|2 hr 43 min

Plot Summary
A thief (Tatsuya Nakadai) uses con games and robberies to finance a plot for revenge.

Cast: Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Shogoro Ichikawa, Takashi Yamaguchi, Koshiro Matsumoto, Tetsurô Tanba, Keiko Matsuzaka

Director: Hideo Gosha

Genres: Action