• Chô kôsoku! Sankin kôtai (2014) Cast & Crew

Full Cast & Crew

cast
crew
 • Takanori Jinnai
  Takanori Jinnai as Nobutoki Matsudaira
 • Yasufumi Terawaki
  Yasufumi Terawaki as Genhachiro Araki
 • Seiji Rokkaku
  Seiji Rokkaku as Seiemon Imamura
 • Yusuke Kamiji
  Yusuke Kamiji as Heigo Akiyama
 • Tokio Emoto
  Tokio Emoto as Hirotada Masuda
 • Ennosuke Ichikawa IV
  Ennosuke Ichikawa IV as Yoshimune Tokugawa
 • Renji Ishibashi
  Renji Ishibashi as Terusada Matsudaira