Confucius Poster

Release Date: 2010

DVD Release Date: March 27th, 2012

Not Yet Rated|2 hr 5 min

Plot Summary
The life story of the Chinese philosopher.

Cast: Chow Yun-Fat, Xun Zhou, Yi Lu, Jianbin Chen, Huang Jiao, Lu Yao, Zhenyu Qiao, Quan Ren

Director: Mei Hu

Genres: Drama, Biography

Production Co: China Film, Beijing Dadi Century Limited

Keywords: Rescue, Engaging