Da Tang Xuan Zang Poster

Release Date: 2016

Not Yet Rated|1 hr 30 min

Plot Summary
Xuangzang's 17-year adventure to India.

Cast: Xiaoming Huang, Winston Chao, Xiao Che, Vivian Dawson, Chao Jiang, Tan Kai, Andrew Lin Hoi, Jin Luo

Director: Jianqi Huo

Genres: Adventure