Den Komplette fuglehund

Den Komplette fuglehund (2011)

Jakt med stående fuglehund i Norge er en populær jaktform. "Den komplette fuglehund" finnes neppe, men det eom imidlertid er sikkert, er at for å være en komplett fuglehund må den mestre en rejje forskjellige biotoper, værforhold og viltarter. I denne filmen får du se hunder som er komplett rolige i fugl - og hunder som ikke er det.
Show More