Full Cast & Crew

cast
crew
 • Kimiko Yo
  Kimiko Yo as Yuriko Uemura
 • Takashi Sasano
  Takashi Sasano as Shokichi Hirata
 • Toru Minegishi
  Toru Minegishi as Yoshiki Kobayashi
 • Tetta Sugimoto
  Tetta Sugimoto as Yamashita
 • Tatsuo Yamada
  Tatsuo Yamada as Togashi
 • Yukiko Tachibana
  Yukiko Tachibana