Didochok

DidochokCast and Crew

NR 9 minDrama, Comedy

Crew

V
Volodymyr Tykhyy
Director
V
Volodymyr Tykhyy
Producer
V
Volodymyr Tykhyy
Writer
O
Oleksii Moskalenko
Producer
A
Anton Baibakov
Music
I
Ihor Savychenko
Producer
T
Tetyana Khoroshun
Makeup Artist
A
Andriy Rogachov
Sound Designer
Y
Yaroslav Pilunskyi
Director of Photography
V
Victoria Dvornikova
Editor
M
Mykhaylo Levchenko
Production Design
Y
Yana Semernya
Producer
O
Olena Gres
Costume Design