Foolish Plans Poster

Release Date: 2016

Not Yet Rated

Plot Summary
Three friends plan an arranged marriage with their boss' pregnant mistress, but things quickly spiral out of control.

Cast: Wang Ning, Xiu Rui, Wang Zijian, Wang Ou, Liu Yase, Chen Yang, Wang Yanhui

Director: Jiang Tao

Genres: Adventure, Comedy

Production Co: Beijing Shengji Entertainment, Beijing Juhe Yinglian Media, Beijing Houde Yonghe New Media Copyright Investment, Hunan Churen Media