Full Cast & Crew

cast
crew
 • Taiga Komizu
  Taiga Komizu
 • Akaji Maro
  Akaji Maro
 • Norio Nishikawa
  Norio Nishikawa
 • Miyako Yamaguchi
  Miyako Yamaguchi
 • Yokio Yoshioka
  Yokio Yoshioka