Kapag May Gusot... Walang Lusot

Kapag May Gusot... Walang Lusot

NR 2 hrComedy
A romantic sex comedy, involving two men and a woman.
DirectorsJohnny WoodMichael Yeung