• Looking for Jackie (2009)

    Where To Watch
Looking for Jackie Poster

Release Date: 2009

DVD Release Date: September 7th, 2010

PG|1 hr 32 min

Plot Summary
A teenage martial-arts student (Zhang Yishan) tries to find superstar Jackie Chan in Beijing.

Cast: Jackie Chan, Yishan Zhang, Yan Bingyan, Yu Nan, Zhou Xiaobin, Wu Yue, Yuen Wah, Tian Hua

Director: Jiang Ping , Gangliang Fang

Genres: Martial arts, Comedy, Action