Mahjong Poster

Release Date: 1996

Not Yet Rated|2 hr 1 min

Plot Summary
Hoods follow the son (Tang Tsung-sheng) of a Taipei businessman who ran up $100 million in debt to the mob then left town.

Cast: Virginie Ledoyen, Tang Tsung-sheng, Ko Yu-lun, Chen Chang, Wang Chi-tsan, Nick Erickson, Chau Te, Chen Yi-han

Director: Edward Yang

Genres: Drama