Ocean Flame Poster

Release Date: 2008

Not Yet Rated|1 hr 38 min

Plot Summary
A killer murders a woman who he cannot control.

Cast: Fan Liao, Monica Mok, Lawrence Cheng, Yitian Hai, Shiu Hung Hui, Suet Lam, Ka-Yan Leung, Hee Ching Paw

Director: Fendou Liu

Genres: Drama