Relations Poster

Release Date: September 18th, 2006

Not Yet Rated|1 hr 20 min

Plot Summary
A businessman (Mikhail Porechenkov) and a magazine editor (Anna Mikhalkova) meet regularly to cheat on their spouses.

Cast: Mikhail Porechenkov, Anna Mikhalkova, Nastya Seglia, Irina Rozanova, Yaroslav Pershakov, Gennadiy Smirnov, Leonid Yarmolnik

Director: Avdot'ya Smirnova

Genres: Romance, Drama