Full Cast & Crew

cast
crew
 • Minoru Chiaki
  Minoru Chiaki as Heihachi Hayashida
 • Daisuke Kato
  Daisuke Kato as Shichiroji
 • Isao Kimura
  Isao Kimura as Katsushiro
 • Kunihori Kodo
  Kunihori Kodo as Gisaku, the Old Man
 • Kamatari Fujiwara
  Kamatari Fujiwara as Manzo, father of Shino
 • Yoshio Tsuchiya
  Yoshio Tsuchiya as Rikichi