Strawman Poster

Release Date: 1987

Not Yet Rated|1 hr 34 min

Plot Summary
The last days of Japanese rule in a Taiwanese village.

Cast: Chun-fang Chang, Sheng Li Cho, Chun-Hsiung Ko, Mei-Chao Lin, Wen Ying, Ping Nan Wu, Kuei-Mei Yang, Ying Ying

Director: Wang Toon

Genres: Comedy, Historical drama, War