Full Cast & Crew

cast
crew
 • Rajesh Vivek
  Rajesh Vivek as Nivaran Dayal Shrivastav
 • Farrukh Jaffar
  Farrukh Jaffar as Fatima Bi
 • Vishnudutt Gaur
  Vishnudutt Gaur
 • Raja Awasthi
  Raja Awasthi
 • Vishwa S. Badola
  Vishwa S. Badola
 • Rajesh Balwani
  Rajesh Balwani
 • Bachan Pachehra
  Bachan Pachehra
 • Bhim Vakani
  Bhim Vakani
 • Rahul Vohra
  Rahul Vohra as Vinod
 • Peter Rawley
  Peter Rawley as John Stockton