Trapped, the Crimson Bat

Trapped, the Crimson Bat (1972)Cast and Crew

Audience Score
63

Crew

H
Hirô Matsuda
Writer
H
Hajime Kaburagi
Original Music Composer
S
Sadatsugu Matsuda
Director
T
Taro Takahashi
Sound Recordist
I
Ikuro Suzuki
Writer
S
Shintarô Kawasaki
Director of Photography
T
Tsugio Saito
Executive Producer
K
Katsumi Kawai
Editor
T
Toshiaki Kurahashi
Art Direction
H
Hiroyoshi Somekawa
Lighting Technician