Urusei Yatsura: Raging Sherbet

Urusei Yatsura: Raging SherbetCast and Crew

TMDb Score
50

Crew

S
Shigeharu Shiba
Sound Director
N
Nobuo Koyama
Director of Photography
M
Mickie Yoshino
Music
K
Katsu Hoshi
Music
H
Hidenori Taga
Executive Producer
K
Kenji Yoshida
Assistant Director
S
Setsuko Shibuichi
Director
F
Fumitaka Anzai
Music
Y
Yasufumi Yoda
Sound Effects Editor
K
Kazuo Inoue
Editor
M
Machiko Kondo
Writer
S
Shinsuke Kazado
Music
K
Kôji Nishimura
Music
K
Kunio Kuwahara
Sound Mixer