Young Style Poster

Release Date: 2013

Not Yet Rated|1 hr 31 min

Plot Summary
A young man repeats his studies when the woman of his dreams goes to college.

Cast: Hsiao-hsien Hou, Gang Jiao, Yuexi An, Zijian Dong, Haoyuan Gao, Xiaohan Jiang, Xueming Jiang, Tianhao Li

Director: Jie Liu

Genres: Romantic comedy, Drama