Full Cast & Crew

cast
crew
 • Akiji Kobayashi
  Akiji Kobayashi as Nomoto Tatsuo
 • Tamio Kawaji
  Tamio Kawaji as Hideo Nomoto
 • Eimei Esumi
  Eimei Esumi as Gorô Minami
 • Nobuo Kaneko
  Nobuo Kaneko as Ozawa Soichi
 • Shirô Yanase
  Shirô Yanase as Ishizaki Ken
 • Hiroshi Kono
  Hiroshi Kono as Honma