Zhizn po limitu Poster

Release Date: 1989

Not Yet Rated|1 hr 15 min

Plot Summary
A story of love, longing, addiction and memory in Soviet Russia.

Cast: Marina Zudina, Oleg Menshikov, Evdokiya Germanova, Sergey Gazarov, Sergei Nikonenko, Vladimir Steklov, Aleksandr Berda, Sergey Galkin

Director: Aleksey Rudakov

Genres: Drama