Frozen apology

'Frozen' Director Apologizes to Parents for 'Let It Go'
'Frozen' Director Apologizes to Parents for 'Let It Go'