Sunset pictures

Er ... Raging Bull 2? Super.
Er ... Raging Bull 2? Super.