The chet baker story

Josh Harnett as Chet Baker?
Josh Harnett as Chet Baker?