The voice season 13

'The Voice' Renewed Through Season 13, Gwen Stefani to Return for Season 12
'The Voice' Renewed Through Season 13, Gwen Stefani to Return for Season 12