Toxic avenger remake

'Toxic Avenger' Remake: Will Arnold Schwarzenegger Take on Troma?
'Toxic Avenger' Remake: Will Arnold Schwarzenegger Take on Troma?
'Toxic Avenger' Remake Gets a 'Hot Tub Time Machine' Director
'Toxic Avenger' Remake Gets a 'Hot Tub Time Machine' Director