White house down premiere

'White House Down' New York Premiere
'White House Down' New York Premiere
'White House Down' Premiere: Channing Tatum, Jamie Foxx Take Over Washington, D.C. (PHOTOS)
'White House Down' Premiere: Channing Tatum, Jamie Foxx Take Over Washington, D.C. (PHOTOS)