• S. Sylvan  Simon

    S. Sylvan Simon Filmography

    Born on March 9th, 1910

    From Chicago, Illinois