1985 Movies

Ewoks: The Battle for Endor Poster
Ewoks: The Battle for Endor November 24, 1985
Rocky IV Poster
Rocky IV November 21, 1985
Once Bitten Poster
Once Bitten November 15, 1985
Santa Claus: The Movie Poster
Santa Claus: The Movie October 29, 1985
The Quiet Earth Poster
The Quiet Earth October 18, 1985
Silver Bullet Poster
Silver Bullet October 11, 1985
Commando Poster
Commando October 3, 1985
After Hours Poster
After Hours September 13, 1985
American Ninja Poster
American Ninja August 30, 1985
Godzilla 1985 Poster
Godzilla 1985 August 23, 1985
Teen Wolf Poster
Teen Wolf August 23, 1985
Summer Rental Poster
Summer Rental August 9, 1985
Real Genius Poster
Real Genius August 7, 1985
Weird Science Poster
Weird Science August 2, 1985
Fright Night Poster
Fright Night August 2, 1985
The Black Cauldron Poster
The Black Cauldron July 24, 1985
Day of the Dead Poster
Day of the Dead July 19, 1985
Silverado Poster
Silverado July 10, 1985
Red Sonja Poster
Red Sonja July 3, 1985
Back to the Future Poster
Back to the Future July 3, 1985
St. Elmo's Fire Poster
St. Elmo's Fire June 28, 1985
Pale Rider Poster
Pale Rider June 28, 1985
The Emerald Forest Poster
The Emerald Forest June 26, 1985
Lifeforce Poster
Lifeforce June 21, 1985
Return to Oz Poster
Return to Oz June 21, 1985
Secret Admirer Poster
Secret Admirer June 14, 1985
Cannibal Holocaust Poster
Cannibal Holocaust June 14, 1985
The Goonies June 7, 1985
A View to a Kill Poster
A View to a Kill May 24, 1985
Brewster's Millions Poster
Brewster's Millions May 22, 1985
Private Resort Poster
Private Resort May 3, 1985
Cat's Eye Poster
Cat's Eye April 12, 1985
Ladyhawke Poster
Ladyhawke April 11, 1985
Mask Poster
Mask March 8, 1985
The Breakfast Club Poster
The Breakfast Club February 15, 1985
Witness Poster
Witness February 8, 1985
The Killing Fields Poster
The Killing Fields February 1, 1985
Tuff Turf Poster
Tuff Turf January 11, 1985
PreviousNext