• Milton  Frome

    Milton Frome Filmography

    Born on February 24th, 1909

    From Philadelphia, Pennsylvania, USA