Natsuko Yashiro

Born in January 10th, 1955

From Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

Natsuko Yashiro Biography

Actress.

Filmography