Tamara Trushina Movies

Born in December 15th, 1923

From Kuznetsy, Yegor'yevskiy uyezd, Moskovskaya guberniya, nyne Moskovskaya oblast', RSFSR, SSSR