Dar

Movie
Audience Score
50
Dar
NR

Movie Details

Original Language:Slovak
Production Companies:Krátký film Štúdio populárnovedeckých a náučných filmov Bratislava
Movie Tags:
blood donation