Kazantzakis

TMDb Score
57
Not Yet Rated 2 hrHistory

The true story of the greatest Greek writer of the 20th century, Nikos Kazantzakis, based on his work, Report to Greco, which is, essentially, his autobiography.

Director
Yannis Smaragdis
Starring
Odysseas Papaspiliopoulosas Nikos Kazantzakis
Stefanos Linaiosas Older Nikos Kazantzakis
Marina Kalogirouas Eleni Kazantzaki