• Protection (2001) Cast & Crew

  Where To Watch

Full Cast & Crew

cast
crew
 • Deborah Odell
  Deborah Odell as Laura
 • Olga Montes
  Olga Montes as Vanessa
 • Aron Tager
  Aron Tager as Lujak
 • Vlasta Vrana
  Vlasta Vrana as Shimanski