Anna Yamada

Born in January 8th, 2001

From Saitama, Japan

Anna Yamada Biography

Won Grand Prix for Japanese comic magazine, Ciao Girl Audition 2011

Anna Yamada Filmography