Angelita... Ako ang iyong ina

Angelita... Ako ang iyong ina

NR 2 hrDrama
Angelita continues her journey in finding her real parents.
DirectorLauro Pacheco