Brat 2 Poster

Release Date: 2000

Not Yet Rated|2 hr 2 min

Plot Summary
Danila travels to Chicago to avenge an old army buddy's death.

Cast: Sergey Bodrov ml., Viktor Sukhorukov, Sergey Makovetskiy, Kirill Pirogov, Aleksandr Dyachenko, Gary Houston, Irina Saltykova, Darya Yugrens

Director: Aleksey Balabanov

Genres: Crime drama, Thriller, Action