• Castle Freak (1995) Cast & Crew

    Where To Watch

Full Cast & Crew

cast
crew
  • Massimo  Sarchielli
    Massimo Sarchielli as Giannetti
  • Elisabeth  Kaza
    Elisabeth Kaza as Agnese