Full Cast & Crew

cast
crew
 • Mayu Suzuki
  Mayu Suzuki as Io Shinoda
 • Tsutomu Kitagawa
  Tsutomu Kitagawa as Gojira
 • Sakae Kimura
  Sakae Kimura
 • Shiro Namiki
  Shiro Namiki