Full Cast & Crew

cast
crew
 • Toshi Shioya
  Toshi Shioya as Yoji Nishimura
 • Kohsuke Toyohara
  Kohsuke Toyohara as Toshi Yamashita
 • Toshizo Fujiwara
  Toshizo Fujiwara as Ryoh Mukai
 • Mak Takano
  Mak Takano as Shinji Igarashi
 • Kenji Morinaga
  Kenji Morinaga as Hiroshi Kurosawa
 • Joh Nishimura
  Joh Nishimura as Tomophiko Ohmie