Full Cast & Crew

cast
crew
 • Akshat Chopra
  Akshat Chopra as Vashisht Walia
 • Shriya Sharma
  Shriya Sharma as Aditi Walia
 • Rachit Sidana
  Rachit Sidana as Iqbal Walia
 • Ayushi Burman
  Ayushi Burman as Avantika Walia
 • Sharad Saxena
  Sharad Saxena as Judge